SANITĀRĀS UN HIGIĒNAS PRASĪBAS
Apakškategorijas
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā 5 st.
Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības 6 st.