INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Apakškategorijas
Datorapmācība (Windows, MS Office)
Datormācība 160 st.
Informācijas ievadīšanas operators 480 st.
Datorsistēmu tehniķis 960 st.