SOCIĀLĀ JOMA
Apakškategorijas
Aprūpētāja darbs ar veciem cilvēkiem 8 st.
Bērnu aprūpe 8 st.
Sociālās aprūpes organizēšana