Bērnu aprūpe

(8 stundas)

.

Kursa mērķis   Jūsu ieguvumi un prasmes

 

Pilnveidot aprūpētāju zināšanas par bērnu – jauniešu aprūpi, kas atrodas bērnu iestādēs.

  Gūsiet priekšstatu:
 • kā sniegt atbalstu bērnam – jaunietim, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē;
 • par  bērna attīstību pirmajos 3 gados;
 • par to, kas ir emocionāla vardarbība pret bērnu;
 • par pozitīvās disciplinēšanas soļiem;
 • par aprūpi, kas tiek nodrošināta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pie aizbildņa, audžuģimenē, bērnu aprūpes iestādē;
 • par normatīvo aktu daudzveidību;
 • ar kādām grūtībām jaunieši saskaras uzsākot patstāvīgu dzīvi.
Kursa programma  
 • Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem
 • Bērna vajadzības
 • Par emocionālu vardarbību pret bērnu
 • Par pozitīvo disciplinēšanu
 • Bērnu ārpusģimenes aprūpe
 • Bērnu tiesības regulējošie normatīvie akti
 • Speciālistu tiesības un pienākumi
 • 16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai
 

 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība.