KVALITĀTES VADĪBA

Kvalitātes vadība 160 st.

Kvalitātes vadība 160 st.

Kvalitāte – ir izstrādājuma vai pakalpojuma īpašību un raksturojumu kopums, kurš nosaka to spēju apmierināt noteiktas vai paredzamās vajadzības. Kvalitātes jēdziena sarežģītība slēpjas tā daudznozīmīgumā, respektīvi, kvalitātes jēdzienu var skatīt no filozofiskā, sociālā, ekonomiskā, tehniskā un no cita redzes viedokļa. Konkurences cīņā kvalitāte kopā ar jaunievedumiem veido vienīgo, bet pašu iedarbīgāko ieroci. Tieši cīņa par patērētāju (bet pēdējo desmit gadu laikā arī cīņa par izeju tirgū vispār) piespiež ražotājus sacensties par savas produkcijas kvalitatīvo raksturojumu uzlabošanu. Kā šajā cīņā gūt pārsvaru? – Nāc un uzzini par kvalitātes būtību, līmeņiem un attīstību, kvalitātes vadības sistēmu būtību, darbības principiem, pielietojamību, nozīmi organizācijas attīstības un darba efektivitātes paaugstināšanas kontekstā! Kļūsti par savas nozares līderi!

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes kvalitātes nodrošināšanas un vadības nozarē strādājošiem.

Kursa programma

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Kvalitātes vadības sistēmas;
  • Starptautiskie kvalitātes standarti;
  • Darba drošība un aizsardzība.

Noslēguma pārbaudījums.

Jūsu ieguvumi un prasmes

  • Organizēt un efektīvi vadīt kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu;
  • Pielietot reglamentējošos normatīvos aktus;
  • Plānot darbu un noteikt to prioritātes;
  • Pārliecināt citus un prast argumentēt savu viedokli.

Dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē