80
stundas

 

Kādēļ mācību centra “BUTS”  programma “Lietvedības pamati” palīdzēs Jums un uzņēmumam? Jo pēc programmas apguves Jums vairs nebūs problēmu sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt un nosūtīt dokumentus un veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Kursa mērķis   Jūsu ieguvumi un prasmes

Iegūt nepieciešamās zināšanas lietvedības jomā, kas skar dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, dot pamatzināšanas darbā ar dokumentiem, kā arī iemaņas dokumenta un tā atvasinājumu juridiskā spēka noteikšanā.

 
  • Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un organizācijas lietu nomenklatūru.
  • Zināšanas par pārvaldes dokumentu un  personāla dokumentāciju izstrādi.
Kursa programma  
  • Pārvaldes dokumentu sistēma, to veidojošie dokumenti.
  • Dokumentu oriģināli, to atvasinājumi.
  • Dokumentu juridiskais spēks.
  • Dokumentu noformēšanas vispārīgie noteikumi.
  • Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.
  • Atsevišķu dokumentu veidu noformēšanas īpatnības (dienesta vēstules, rīkojuma dokumenti, protokoli, akti u.c.).
  • Dokumentu reģistrāciju uz izziņu darbs.
 

 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība.