80
stundas

 

Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.
Apmācību programma „Grāmatvedības pamati” izglītojamam sniegs zināšanas, lai spētu veikt grāmatvedības operācijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kursa mērķis   Jūsu ieguvumi un prasmes

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamam nepieciešamās zināšanas par bilances un operāciju kontiem, lai patstāvīgi spētu organizēt grāmatvedības uzskaiti.

 
 
 • Praktizēt grāmatvedības metodes pametelementus:
  • Dokumentācija;
  • Inventarizācija;
  • Novērtēšana;
  • Pārskats;
 • Nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu;
 • Organizēt grāmatvedības uzskaiti.
Kursa programma  
 • Grāmatvedības nozīme un uzdevumi;
 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
 • Saimniecisko darījumu dokumentācija;
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite;
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
 • Pašu kapitāla uzskaite;
 • Kreditori;
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi;
 • Finanšu rezultāta noteikšana;
 • Noslēguma pārbaudījums.
 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība.

Pieteikties BUTS vietnē