Jaunumi

Elektrodrošības apmācība

Ko nozīmē elektrodrošības grupa?
Tas ir drošai darba veikšanai nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa apliecinājums.

Vai man tā ir nepieciešama?
Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa, to nosaka MK noteikumi Nr. 1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”. Ņemot vērā minēto, ikvienai nodarbinātai personai, kas strādā ar esošām elektroietaisēm ir nepieciešama elektrodrošības grupa. Valdītājs ir atbildīgs par šo noteikumu piemērošanu darbos savā elektroietaisē un tās drošā ekspluatācijā.

*personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu

**elektrodrošības grupu piešķir uz laiku līdz trīs gadiem. Pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes elektrodrošības grupu apstiprina vai maina.

Iespējams apgūt:

  • Elektrodrošības apmācība (A drošības grupa);
  • Elektrodrošības apmācība (Bz drošības grupa);
  • Elektrodrošības apmācība (B drošības grupa);
  • Elektrodrošības apmācība (Cz drošības grupa);
  • Elektrodrošības apmācība (C drošības grupa);
  • Atkārtota Elektrodrošības apmācība (A, Bz, B, Cz un C drošības grupa).

Prasības izglītojamajam: Mainīgas atkarībā no drošības klases.

Iegūstamais dokuments: Apliecība.

Vairāk


Pašgājējmašīnu vadīšana

Latvijas normatīvajos aktos noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdz darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu darbinieku veselību un dzīvību, bet arī mazināt risku bojāt darba inventāru un produktu. E-studijās pievienoti divi jauni atkārtotas atestācijas kursi:

  • Autokrāvēja vadītājs;
  • Elektrokrāvēja vadītājs.

Prasības izglītojamajam: Iepriekš izdota autokrāvēja/elektrokrāvēja vadītāja apliecība.

Iegūstamais dokuments: Apliecība.

Vairāk


Zināšanu līmeņa noteikšanas testi elektromontieriem un elektrotehniķiem

Pārbaudi, vai esi profesionālis un vari iegūt kvalifikāciju vienas dienas laikā! Nokārto jaunos zināšanu noteikšanas testus:

  • Elektromontieris;
  • Elektrotehniķis.

Vairāk

Pēdējās izmaiņas: trešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 11:52