PAŠGĀJĒJMAŠĪNU VADĪŠANA

Autokrāvēja vadītājs (atkārtota atestācija)

Autokrāvēja vadītājs (atkārtota atestācija)

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājēja iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdz darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Svarīgi atcerēties, ka autokrāvēja vadītājiem nepieciešams veikt atkārtotu atestāciju, lai turpinātu strādāt ar šīm iekārtām!

Kursa mērķis

Novērtēt zināšanas darbā ar autokrāvēju, lai veiktu atkārtotu atestāciju.

Kursa programma

Zināšanu teorētiskā pārbaude par:

 • Autokrāvēja darbības principiem
 • Autokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju
 • Darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar autokrokrāvēju

Pārbaudes forma:

 • Tests - 25 jautājumi

Papildus:

 • Iespēja iepazīties ar mācību un informatīvajiem materiāliem.

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Darba produktivitātes celšanās;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
 • Pārzināt autokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši un pareizi pārvaldīt autokrāvēju;
 • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Prasības izglītojamajam: Iepriekš izdota autokrāvēja vadītāja apliecība, kas jāuzrāda saņemot jaunu apliecību. 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Elektrokrāvēja vadītājs (atkārtota atestācija)

Elektrokrāvēja vadītājs (atkārtota atestācija)

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājēja iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdz darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Svarīgi atcerēties, ka elektrokrāvēja vadītājiem nepieciešams veikt atkārtotu atestāciju, lai turpinātu strādāt ar šīm iekārtām!

Kursa mērķis

Novērtēt zināšanas darbā ar elektrokrāvēju, lai veiktu atkārtotu atestāciju.

Kursa programma

Zināšanu teorētiskā pārbaude par:

 • Elektrokrāvēja darbības principiem,
 • Elektrokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju
 • Darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar elektrokrāvēju

Pārbaudes forma:

 • Tests - 25 jautājumi

Papildus:

 • Iespēja iepazīties ar mācību un informatīvajiem materiāliem.

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Darba produktivitātes celšanās;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
 • Pārzināt elektrokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši un pareizi pārvaldīt elektrokrāvēju;
 • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Prasības izglītojamajam: Iepriekš izdota elektrokrāvēja vadītāja apliecība, kas jāuzrāda saņemot jaunu apliecību. 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē