PAŠGĀJĒJMAŠĪNU VADĪŠANA

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Mācību laikā gūtās zināšanas uzlabos autokrāvēja vadītāja darba drošību un darba produktivitāti pat par 70%.

Kursa mērķis

Apgūt teorētiskās zināšanas par autokrāvēja pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar autokrāvēju.

Kursa programma

 • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar autokrāvēju;
 • Autokrāvēji, to veidi, autokrāvēja stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;
 • Autokrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības:
  • autokrāvēju barošanas sistēmas. Piktogrammas;
  • autokrāvēja darbības cikli;
  • īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi;
  • kravu izvietošana noliktavās un uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos.

Noslēguma pārbaudījums

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Darba produktivitātes celšanās;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
 • Pārzināt autokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši un pareizi pārvaldīt autokrāvēju;
 • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Prasības izglītojamajam: Nepieciešams apliecinājums no darba vietas, ka ir praktiskās iemaņas darbā ar autokrāvēju, jo kursā apgūst tikai teorētiskās zināšanas.

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Mācību laikā gūtās zināšanas uzlabos elektrokrāvēja vadītāja darba drošību un darba produktivitāti pat par 70%.

Kursa mērķis

Apgūt teorētiskās zināšanas par elektrokrāvēja pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar elektrokrāvēju.

Kursa programma

 • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar elektrokrāvēju;
 • Elektrokrāvēji, to veidi, elektrokrāvēja stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;
 • Elektrokrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības:
  • iekrāvēja pārbaude, akumulatora baterijas pārbaude. Piktogrammas;
  • elektrokrāvēja darbības cikli;
  • īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi;
  • kravu izvietošana noliktavās un uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos.

Noslēguma pārbaudījums

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Darba produktivitātes celšanās;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
 • Pārzināt ēlektrokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši un pareizi pārvaldīt elektrokrāvēju;
 • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Prasības izglītojamajam: Nepieciešams apliecinājums no darba vietas, ka ir praktiskās iemaņas darbā ar elektrokrāvēju, jo kursā apgūst tikai teorētiskās zināšanas.

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājēja iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdz darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Svarīgi atcerēties, ka autokrāvēja vadītājiem nepieciešams veikt atkārtotu atestāciju, lai turpinātu strādāt ar šīm iekārtām!

Kursa mērķis

Novērtēt zināšanas darbā ar autokrāvēju, lai veiktu atkārtotu atestāciju.

Kursa programma

Zināšanu teorētiskā pārbaude par:

 • Autokrāvēja darbības principiem
 • Autokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju
 • Darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar autokrokrāvēju

Pārbaudes forma:

 • Tests - 25 jautājumi

Papildus:

 • Iespēja iepazīties ar mācību un informatīvajiem materiāliem.

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Darba produktivitātes celšanās;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
 • Pārzināt autokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši un pareizi pārvaldīt autokrāvēju;
 • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Prasības izglītojamajam: Iepriekš izdota autokrāvēja vadītāja apliecība, kas jāuzrāda saņemot jaunu apliecību. 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājēja iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. Gūtās zināšanas palīdz darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Svarīgi atcerēties, ka elektrokrāvēja vadītājiem nepieciešams veikt atkārtotu atestāciju, lai turpinātu strādāt ar šīm iekārtām!

Kursa mērķis

Novērtēt zināšanas darbā ar elektrokrāvēju, lai veiktu atkārtotu atestāciju.

Kursa programma

Zināšanu teorētiskā pārbaude par:

 • Elektrokrāvēja darbības principiem,
 • Elektrokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju
 • Darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar elektrokrāvēju

Pārbaudes forma:

 • Tests - 25 jautājumi

Papildus:

 • Iespēja iepazīties ar mācību un informatīvajiem materiāliem.

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Darba produktivitātes celšanās;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
 • Pārzināt elektrokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši un pareizi pārvaldīt elektrokrāvēju;
 • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Prasības izglītojamajam: Iepriekš izdota elektrokrāvēja vadītāja apliecība, kas jāuzrāda saņemot jaunu apliecību. 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē