ENERĢĒTIKA

Pārbaudi, vai esi profesionālis! Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas.

Jūs atbildat ne tikai par savu, bet arī līdzcilvēku drošību un dzīvību. Aicinām aizpildīt Zināšanu līmeņa (elektrotehniķis) testu, uzzināt savu kompetences līmeni un izvēlēties efektīvāko mācību risinājumu, ja zināšanas nepieciešams papildināt vai atjaunot!

Kursa mērķis

Novērtēt zināšanu līmeni pirms ārpusformālā eksāmena “Elektrotehniķis” kārtošanas.

Kursa programma

Testa jautājumu tēmas:

 • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
 • Materiālmācība un elektrotehniskie materiāli;
 • Elektrotehniskā rasēšana;
 • Elektroapgāde;
 • Elektronikas pamati;
 • Metālapstrāde un atslēdznieku darbi;
 • Elektroiekārtas un to ekspluatācija;
 • Elektrodrošība;
 • Elektroinstalācija un montāžas tehnoloģija.

Pārbaudes forma:

 • Zināšanu līmeņa noteikšanas testu veido 80 jautājumi, laiks testa izpildei – 100 min

Testam piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Pārbaudi, vai esi profesionālis! Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus atbilstoši dokumentācijai vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā. Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas.

Jūs atbildat ne tikai par savu, bet arī līdzcilvēku drošību un dzīvību. Aicinām aizpildīt Zināšanu līmeņa (elektromontieris) testu, uzzināt savu kompetences līmeni un izvēlēties efektīvāko mācību risinājumu, ja zināšanas nepieciešams papildināt vai atjaunot!

Kursa mērķis

Novērtēt zināšanu līmeni pirms ārpusformālā eksāmena “Elektromontieris ” kārtošanas.

Kursa programma

Testa jautājumu tēmas:

 • Elektrotehnika;
 • Materiālu mācība;
 • Rasēšana;
 • Elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika;
 • Elektroapgāde;
 • Elektroiekārtu apkalpošana;
 • Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija.

Pārbaudes forma:

 • Zināšanu līmeņa noteikšanas testu veido 60 jautājumi, laiks testa izpildei – 90 min

Testam piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē