PSIHOLOĢIJA

Saskarsme saziņā vai komunikācijā ir vairāku cilvēku vai sociālu grupu savstarpēja mijiedarbība, to uzskatu, domu, emociju apmaiņa gan runas, gan žestu veidā. Saskarsmes kvalitāte un attiecības, kas veidojas saskarsmes procesā, būtiski ietekmē cilvēku dzīvi, pašsajūtu un darba spējas, laba vadītāja uzdevums ir radīt patīkamu darba vides saskarsmi.  Šajā kursā Jūs izpratīsiet saskarsmes izpausmes veidus, vadītāju uzvedības modeļus un vadības stilus, to būtību un klasifikāciju. Iepazīsieties ar verbālo un neverbālo saskarsmi. Izpratīsiet uzvedības taktiku konfliktsituācijas.

Kursa mērķis:

Attīstīt spējas adaptēties un integrēties sociālajā vidē. Veidot izpratni par cilvēka individuālajām īpatnībām saskarsmes procesā. Attīstīt prasmes un iemaņas sekmīgai komunikācijai darba vidē un konflikta situācijās.

Kursa programma:

  • Saskarsmes pamati - Saskarsmes izpausmes veidi, funkcijas, kultūra.
  • Personība - Personības jēdziens ES koncepcija, socializācija un statuss, vajadzību analīze. Motivācija. Rīcība. Temperaments Raksturs. Pašvērtība.
  • Verbālā saskarsme - Verbālās saskarsmes process, tās funkcijas, veidi.
  • Neverbālā saskarsme - Neverbālā saskarsmes process, tās funkcijas, veidi.
  • Saskarsme ar klientu -  Transkulturālā saskarsme, klientu prasību un mērķu novērtējums, reakcija uz komplimentiem, sūdzībām, uzņēmuma tēla veidošana.
  • Vadības stili, konflikti, stress - Līderis grupā, vadības stili. Konflikts, tā veidi, subjektīvie un objektīvie konflikta cēloņi. Uzvedības taktika konflikta situācijās, risināšana: iespējas, stratēģija un taktika.

Mācību ilgums: 
28 stundas (pieeja kursam: 2 nedēļas)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.