MĀRKETINGS UN KOMERCZINĪBAS

Vai vēlies strādāt uzņēmumā un izprast uzņēmējdarbības un mārketinga principus?  Esi zinošs un iekaro jaunas virsotnes esošajā darba vietā vai uzsāc jaunu karjeru!

Apgūsti biznesa ekonomiskos pamatus, uzņēmuma darba vadību, menedžmentu un mārketingu. Iepazīsties ar uzņēmuma juridisko formu un izvēlēties pareizo uzņēmuma stratēģiju, veido savu biznesa plānu, iepazīsties ar uzņēmējdarbības risku veidiem  un to raksturojumiem. Iegūsti pamatzināšanas  par tirgus tendencēm un mārketinga attīstību, mārketinga plānošanu un vadību, produktu un pakalpojumu virzīšanu tirgū, reklāmas un cenu veidošanu.

Kursa programma:

 • Ievads komercdarbībā: komercdarbības definīcija, komerclikums un tā raksturojums;
 • Komercdarbība: komercdarbības formas, to reģistrācija;
 • Komercdarbībai nepieciešamie resursi: finansēšanas avoti: iekšējie un ārējie, to raksturojums;
 • Komercdarbības taktika un stratēģija: vides raksturojums, mērķi, misija, stratēģijas un taktikas pielietošana uzņēmuma darbībā, pārmaiņu plānošana;
 • Uzņēmuma darbības vadīšana: uzņēmuma attīstības plānošana, funkcijas, problēmu risināšana, motivācija.
 • Uzņēmuma dzīves cikls: attīstības posmi, to analīze, iekšējā kultūra, ražošanas izmaksas un to veidi, saimnieciskās darbības analīze;
 • Komercdarbības riski un analīze: risku veidi un to raksturojums, PEST analīze, SVID analīze.
 • Biznesa plāns: biznesa plāna mērķis, nepieciešamība, saturs un nozīme;
 • Ievads mārketingā, patēriņa un izmantotāju tirgus: mārketinga attīstība, tirgus veidi un to ietekmējošie faktori, pirkšanas lēmuma pieņemšanas process;
 • Mārketinga vide, segmentācija, izpēte: mikrovide, makrovide, segmentācijas pazīmes, kritēriji un metodes, mārketinga izpēte, izpētes process;
 • Prece, pakalpojums, cena, menedžments: preces un pakalpojuma dzīves cikls, attīstīšanas procesa vadīšana, preces un pakalpojuma virzīšana tirgū. Cenas nozīme, mērķi, faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu. Reklāma un reklāmas mērķi, reklāmas psiholoģiskā ietekme un reklāmas līdzekļu klasifikācija. Sabiedriskās domas veidošana. Menedžmenta jēdziens, tā galvenie uzdevumi.

Mācību ilgums: 
48 stundas (pieeja kursam: 1 mēnesis)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.