BIROJA DARBS

Personāllietas un personāla vadība 32 st.

Personāllietas un personāla vadība 32 st.

Vēlies kļūt par PERSONĀLLIEU UN PERSONĀLA VADĪBAS profesionāli?

Šobrīd, ļoti aktīvi, darba tirgus pieprasa personāla vadības speciālistus. Šis kurss Tev dos profesionālas zināšanas par personāla vadīšanas būtību, funkcijām un loma uzņēmumā. Tu būsi kompetents un zinošs saistošajā likumdošanā, kas attiecināma uz pareizu darbinieka darbā pieņemšanu, atlaišanu un nodarbināšanu.

Kursa mērķis:

Mācību procesa rezultātā apgūt personāla vadības pamatus, zināšanas par uzņēmumu struktūras veidiem un struktūrvienībām, to funkcijām, par personāla lietvedības kārtošanu un personālās daļas darbinieku funkcijām un uzdevumiem.

Kursa programma:

  • Personāla vadība - Personāla organizēšana un personālvadība, uzņēmuma struktūras būtība, veidi. Personāla struktūrvienība uzņēmumā – funkcijas un uzdevumi.
  • Valsts civildienests - sociālās garantijas, pabalsti. Disciplinārie pārkāpumi, sodi. Kvalifikācija, amatu apraksti, pienākumi.
  • Darba laiks, darba samaksa un sociālās garantijas – darba laika un atpūtas laika regulējums, samaksas tiesiskais regulējums.
  • Darba attiecības - Darba attiecību nodibināšana un pārtraukšana, darbinieku pārstāvniecība un sociālais dialogs. Personas datu aizsardzība.
  • Personāla uzskaite - personāla dokumenti, personāla dokumentu reģistrēšana.
  • Personāla atlases vadība - personāla vadības procesi, konkursa izsludināšana, sludinājuma ievietošana, pretendentu uz vakanto vietu atlase.

Mācību ilgums: 
32 stundas (pieeja kursam: 1 mēnesis)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.